Warunki „wakacji kredytowych” – zestawienie Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy publikuje zestawienia warunków „wakacji kredytowych” oferowanych przez banki. Poniższe zestawienie zostało zaktualizowane 7 maja po otrzymaniu informacji od niektórych banków.

Zestawienie warunków „wakacji kredytowych”

W trakcie dyżurów telefonicznych czy w formie wiadomości e-mailowych dociera do nas wiele zapytań dotyczących warunków odroczenia spłat rat kredytów. Postanowiliśmy więc, niezwłocznie przystąpić do analizy oferowanych warunków i zaprezentować je klientom w formie zbiorczego zestawienia – mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Wyjaśnia, że pierwsze zestawienie opiera się na ogólnie dostępnych informacjach na stronach internetowych. Będzie ono stopniowo aktualizowane i uzupełniane. Przypomnijmy, że Rzecznik Finansowy zwrócił się do banków o przekazanie wszystkich wniosków, aneksów i procedur dotyczących odroczenia terminu spłaty kredytów i produktów z nimi związanych. (więcej informacji w poniższym linku)

Wstępna analiza dostępnych na stronach internetowych banków informacji dotyczących możliwości skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych” wskazuje, iż większość podmiotów opracowała specjalne zasady dotyczące ubiegania się o przerwę w spłacie zadłużenia w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV2. W przypadku większości banków możliwe jest złożenie wniosku o „wakacje kredytowe” drogą elektroniczną – najczęściej za pośrednictwem dostępnego formularza online lub w systemie bankowości elektronicznej. Pozytywne jest, że banki co do zasady nie pobierają opłat za złożenie odpowiedniego wniosku – mówi Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, z-ca dyrektora wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Analiza rynku pokazuje, iż nie ma jednolitych reguł odnoszących się do rodzaju rat objętych odroczeniem spłaty. Część banków oferuje możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, część wyłącznie rat kapitałowych, a część wprowadza różne zasady w tym zakresie dla różnego typu kredytów. Brak jest również jednolitych zasad co do czasu odroczenia spłaty. Najczęściej pojawiają się jednak oferty maksymalnie 3-miesięcznego lub (rzadziej) 6-miesięcznego odroczenia.

Te banki, które nie wypracowały jeszcze szczegółowych zasad odnoszących się do możliwości skorzystania z „wakacji kredytowych”, deklarują ich sformułowanie w najbliższej przyszłości, stąd konieczny jest stały monitoring działań banków ze strony Rzecznika Finansowego – mówi Katarzyna Szwedo-Mackiewicz. 

27 marca 2020 r.