Działania Rzecznika Finansowego w „sprawie Getback”

Ponad 800 wniosków o interwencję trafiło do tego pory do Rzecznika Finansowego. Skarżą się do niego osoby, które czują się wprowadzone w błąd  (tzw. misseling) przez banki i biura maklerskie na etapie oferowania możliwości inwestycji w obligacje Getback. Kolejne osoby decydują się na wystąpienie do sądów. Do Rzecznika trafiły już 32 wnioski o wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawie.

Do tej pory trafiło do Rzecznika Finansowego ponad 800 wniosków o interwencję. W większość spraw Rzecznik, po analizie dokumentacji i wyjaśnień podmiotów, już wyposażył poszkodowanych w argumentację prawną. Warto podkreślić, że w ramach postępowania interwencyjnego Rzecznik Finansowy napotkał problemy z przekazywaniem informacji przez jeden z banków, na który trafiało najwięcej skarg. Stąd Rzecznik skorzystał ze swojego uprawnienia i wymierzył Idea Bank maksymalną możliwą karę za naruszenia ustawy reklamacyjnej czyli 100 tys. zł. Spółka odwołała się od tej decyzji i obecnie trwa postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Ponieważ banki i domy maklerskie w większości wypadków nie zmieniły swojego stanowiska w wyniku interwencji, klienci wyposażeni w wiedzę nt. ich uprawnień przechodzą do etapu postępowania sądowego. Już 32 osoby złożyły wnioski o wydanie istotnego poglądu, z czego w 16 sprawach taki pogląd już przedstawiono. Treść skarg trafiających do Rzecznika Finansowego w postępowaniu interwencyjnym była materiałem, który pozwolił mu przygotować argumentację prezentowaną w istotnych poglądach.

Infografika pokazuje napływ wniosków o interwencję Rzecznika Finansowego w “sprawie Getback”. Łącznie od kwietnia 2018 r. do grudnia 2019 r. trafiło ich 802. W tym okresie Rzecznik Finansowy otrzymał też 32 wnioski o przedstawienie istotnego poglądu w sprawie. Od kwietnia do grudnia 2018 r. napływ wniosków o interwencję kształtował się następująco: 2, 15, 18, 57, 77, 68, 50, 85, 82. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. widać trend spadkowy odpowiednio: 60, 38, 61, 31, 34, 23, 19, 26, 16, 19, 12, 8 wniosków o interwencję.