Mariusz Golecki nowym Rzecznikiem Finansowym

Mariusz Golecki  został nowym Rzecznikiem Finansowym. Za największe wyzwanie uważa wspomaganie klientów w sporach z bankami oraz monitorowanie nowoczesnych usług finansowych np. rynku kryptowalut. Urząd Rzecznika Finansowego ma możliwe wcześnie wyłapywać pojawiające się nieprawidłowości i podejmować działania w celu ich usunięcia. Duże nadzieje wiąże z uruchomieniem Funduszu Edukacji Finansowej.

Obejmuję urząd Rzecznika Finansowego w przełomowym momencie, jeśli chodzi o kwestię tzw. kredytów „walutowych”. Moim priorytetem na najbliższe tygodnie będzie dokonanie analizy orzeczenia TSUE oraz orzeczeń polskich sądów w tych sprawach. Na tej podstawie przedstawimy jakie praktyczne możliwości mają obecnie posiadacze tego typu umów. Pozwoli to podjąć świadomą decyzję albo o wejściu w spór sądowy, albo o ugodowym jego rozwiązaniu. Wierzę, że ta druga opcja daje dużą większą elastyczność i jest dobrą – dla obu stron: banków i klientów – alternatywą dla drogi sądowej. Oczywiście tych, którzy zdecydują się na postepowanie sądowe będziemy konsekwentnie wspierać tzw. istotnymi poglądami – mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Jego zdaniem problemy związane z kredytami frankowymi pokazują, że klienci banków potrzebują podmiotu który będzie dbał o równowagę między bankami a ich klientami. Na dziś jest ona zachwiana na korzyść banków.

Zamierza się też uważanie przyglądać nowoczesnym usługom finansowym np. rynkowi kryptowalut. Przy czym jest zwolennikiem takiej regulacji tego segmentu, która zapewni bezpieczeństwo konsumentom i inwestorom, ale jednocześnie nie zablokuje rozwoju innowacyjnych instrumentów finansowych.

Chciałbym, żeby mój zespół możliwe wcześnie identyfikował zagrożenia jeśli chodzi o konstrukcję produktów, praktyki podmiotów rynku finansowego w zakresie ich oferowania, a także dostrzegał luki w regulacjach. Powinniśmy jak najszybciej podejmować działania, zanim jakieś negatywne rozwiązania czy praktyki rozprzestrzenią się ze szkodą dla klientów i inwestorów  – mówi Mariusz Golecki.

Zapowiada też uważne przyglądanie się praktykom firm pożyczkowych. Jego zdaniem ich klienci wymagają szczególnego wsparcia, bo są to często osoby przestraszone, zagubione i nie wierzące w sukces w sporze z instytucjami finansowymi. Zadaniem Rzecznika Finansowego jest wsparcie takich osób.

W segmencie ubezpieczeń będziemy trzymali rękę na pulsie, żeby nie powtórzyły się problemy podobne do tych, jakie klienci mieli z polisami z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ważne jest też dalsze zapewnianie wsparcia poszkodowanym likwidującym szkody z polis OC, w szczególności komunikacyjnego – mówi Mariusz Golecki.

Jego zdaniem sytuacja na rynku ubezpieczeniowym pokazuje, że w długim terminie działalność takiej instytucji jak Rzecznik Finansowy prowadzi do poprawy sytuacji klientów. Dostrzega też konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie kształtowania umiejętności pozwalających podejmować właściwe decyzje finansowe.

Duże nadzieje wiążę z uruchomieniem Funduszu Edukacji Finansowej. Moim priorytetem jest zorganizowanie obsługi Rady FEF i sprawna realizacja zadań Funduszu wyznaczonych przez Radę – mówi Mariusz Golecki.

Notka biograficzna

Dr hab. Mariusz Golecki został powołany na stanowisko Rzecznika Finansowego z dniem 12 października 2019 r.

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz kierownik Pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem na WPiA UŁ. Przewodniczący Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów, Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W latach 2016 – 2017 dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów oraz dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej RP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Uniwersytetu w Cambridge, Wlk. Brytania (Trinity College 2002). Od początku pracy naukowej przedmiotem jego badań były regulacje rynku kapitałowego, w szczególności instrumentów pochodnych.  Autor blisko 80 publikacji o zasięgu międzynarodowym z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz regulacji rynku kapitałowego. Od 2001 r. realizował badania we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, we Włoszech oraz na Węgrzech.