Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym tworzą ludzie nauki reprezentujący różne dziedziny wiedzy oraz różne ośrodki naukowe. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

- diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązania

- dokonywanie przeglądu rozwiązań międzynarodowych oraz prezentowanie analiz komparatystycznych w obszarze ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

- rekomendowanie badań naukowych użytecznych dla podejmowania dalszych działań na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego

- proponowanie kierunków współpracy ze środowiskiem naukowym

- pomoc i wsparcie przy realizacji projektów edukacyjno-informacyjnych.

 

Skład Doradczego Komitetu Naukowego

 

DZIAŁANIA DORADCZEGO KOMITETU NAUKOWEGO

Konferencja „Nadużycia na rynku finansowym a ochrona konsumenta” – relacja (wrzesień 2019)

Raport – Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta (wrzesień 2019)

Zaproszenie do współpracy - nad Raportem poświęconym nieprawidłowościom występującym na polskim rynku finansowym (listopad 2018)

Raport Otwarcia - Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku finansowego w Polsce (czerwiec 2018)

Zaproszenie do konsultacji publicznych  projektu raportu nt. badań nad ochroną konsumentów usług finansowych w Polsce. (pażdziernik 2017)

 

 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT