#RFdlaUkrainy: Uważaj na szybkie pożyczki. Будьте обережні Для швидких кредитів.

Українська версія нижче

Rzecznik Finansowy otrzymał sygnały o zwiększonej aktywności podmiotów oferujących szybkie i łatwo dostępne pożyczki dla napływających uchodźców z Ukrainy. Pamiętajmy, że w obecnej sytuacji potęgują się działania nieuczciwych podmiotów, które wykorzystują trudne położenie ofiar wojny i mogą proponować im zawarcie umów na bardzo niekorzystnych warunkach. Poniżej przedstawiamy kilka rad, aby uniknąć nieuczciwego pożyczkodawcy:

 1. Zweryfikuj podmiot z którym zamierzasz zawrzeć umowę. W tym celu możesz skorzystać z rejestru instytucji pożyczkowych znajdującego się na stronie KNF pod adresem: https://rpkip.knf.gov.pl/index.html?type=RIP. Pamiętaj, że w Polsce obowiązuje ustawa o kredycie konsumenckim, która nakłada na pożyczkodawców określone obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek wpisu do rejestru KNF. Jeśli firma, z którą zamierzasz zawrzeć umowę nie widnieje w rejestrze jest to sygnał, że może działać niezgodnie z prawem.
 2. Jeśli nie znasz języka polskiego, a umowa jest sporządzona wyłącznie w tym języku, zwróć się o pomoc rodziny, znajomego lub innej osoby trzeciej znającej język polski i ukraiński o zapoznanie Cię z nią, przetłumaczenie jej oraz asystę w trakcie zawierania umowy.
 3. Pamiętaj, że przed zawarciem umowy możesz zażądać od pożyczkodawcy informacji dot. oferowanego finansowania oraz powinieneś otrzymać tzw. formularz informacyjny, w którym zawarte są wszystkie najważniejsze informacje, warunki i parametry pożyczki.
 4. Zwróć uwagę na warunki pożyczki, w szczególności wysokość kosztów pożyczki i jej oprocentowanie. Pamiętaj, że w Polsce obowiązują limity maksymalnych kosztów. Na co warto zwrócić uwagę?
  • Limit maksymalnych kosztów pożyczki to jest 25 % kwoty pożyczki plus dodatkowo 30% za każdy rok jej trwania. Oprócz tego pożyczkodawca może naliczyć odsetki w maksymalnej wysokości 14% (na dzień 9 marca 2022 r.).
  • Wskazany w umowie całkowity koszt pożyczki nie może przekroczyć całkowitej kwoty pożyczki. Jeśli pożyczyłeś 100 zł to całkowity pozaodsetkowy koszt pożyczki to maksymalnie 100 zł + odsetki.
  • Nie ma prawnego obowiązku zawierania umów z dodatkowymi usługami takimi jak umowy nakładające ekstra koszty w postaci opłat za ubezpieczenie, obsługę pożyczki np. za wizytę w miejscu zamieszkania;
 5. Pamiętaj, że umowa powinna zostać zawarta na piśmie lub innym trwałym nośniku, a Ty powinieneś otrzymać jej egzemplarz.
 6. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z zawartą umową możesz podjąć następujące kroki:
  • Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą przestępstwa np. oszustwa, zgłoś się do policji lub prokuratury i złóż zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
  • Jeśli stwierdzisz, że umowa jest nieuczciwa, niezgodna z prawem konsumenckim złóż reklamację do pożyczkodawcy, a jeśli nie otrzymasz odpowiedzi lub będzie negatywna możesz zwrócić się o pomoc lub interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta lub do Rzecznika Finansowego. Więcej na temat postępowań interwencyjnych Rzecznika Finansowego oraz wzór wniosku znajdziesz na stronie internetowej pod adresem: https://rf.gov.pl/postepowania-interwencyjne/

(UKR)

Фінансовий омбудсмен отримав сигнали щодо посилення активності суб’єктів, які пропонують швидкі та легкодоступні кредити для біженців, що прибули з України. Звертаємо увагу, що в нинішній ситуації посилюються дії недобросовісних суб’єктів, які користуються скрутним становищем постраждалих і можуть запропонувати укласти їм контракти на дуже невигідних умовах. Ось кілька порад, як уникнути нечесного кредитора:

 1. Перевірте суб’єкт, з яким Ви збираєтеся укласти договір. З цією метою можна скористатися реєстром кредитних установ, доступним на веб-сайті KNF за адресою: https://rpkip.knf.gov.pl/index.html?type=RIP. Пам’ятайте, що в Польщі діє Закон про споживчий кредит, який накладає на кредиторів певні зобов’язання. Одним з них є обов’язок відповідного запису в реєстрі KNF. Якщо компанія, з якою ви маєте намір укласти договір, не вказана в реєстрі, це сигнал про те, що вона може діяти незаконно.
 2. Якщо Ви не знаєте польської мови і договір складено лише цією мовою, зверніться за допомогою до вашої родини, друга чи іншої третьої особи, яка знає обидві мови, зможе ознайомити Вас з його змістом, перекласти та допомогти вам укласти договір.
 3. Пам’ятайте, що перед укладенням договору Ви можете запитати у кредитора інформацію щодо. запропонованого фінансування і отримати так званий інформаційний формуляр, який містить всю найважливішу інформацію, умови та параметри кредиту.
 4. Зверніть увагу на умови кредиту, зокрема на величину суми кредиту та процентну ставку. Пам’ятайте, що в Польщі існують обмеження максимальної суми. На що варто звернути увагу?
 5. Максимальний ліміт суми кредиту становить 25% від суми кредиту плюс додаткові 30% за кожен рік його дії. Крім того, кредитор може нараховувати відсотки за максимальною ставкою 14% (станом на 9 березня 2022 року).
 6. Загальна вартість кредиту, що зазначена в договорі, не може перевищувати загальну суму позики. Якщо ви взяли в борг 100 злотих, загальна безвідсоткова сума позики становить до 100 злотих + відсотки.
 7. Немає юридичного обов’язку укладати договори з додатковими послугами, такими як договори, що накладають додаткові витрати у вигляді страхових комісій, обслуговування кредиту, наприклад, для відвідування в місці проживання;
 8. Пам’ятайте, що договір повинен бути укладений у письмовій формі або на іншому довговічному носії, а Ви повинні отримати його екземпляр.
 9. Якщо вам потрібна допомога з укладеним договором, Ви можете зробити наступні дії:
 10. Якщо Ви вважаєте, що стали жертвою злочину, наприклад, шахрайства, зверніться до поліції чи прокуратури та надайте відомості про можливо скоєний злочин;
 11. Якщо Ви вважаєте, що договір є несправедливим, суперечить законодавству про захист прав споживачів, подайте скаргу до кредитора. Якщо Ви не отримали відповіді або вона негативна, можете звернутися по допомогу або втручання до міського чи повітового омбудсмена з прав споживачів, або до Фінансового омбудсмена. Детальніше про втручання Фінансового омбудсмена та форму заявки можна знайти на веб-сайті: https://rf.gov.pl/postepowania-interwencyjne/ (PL)