Struktura Biura Rzecznika Finansowego

Zastępca Rzecznika Finansowego:

Ziemowit Bagłajewski

Dyrektor generalny:

Aneta Weremko

Departament Analiz i Legislacji

 • Dyrektor – Michał Sas
 • Zastępca dyrektora – Katarzyna Szwedo-Mackiewicz
 • Zastępca dyrektora – Marta Wenclewska

Departament Edukacji i Komunikacji

 • Dyrektor – Krzysztof Rek
 • Zastępca dyrektora – Marek Jakubiec
 • Zastępca dyrektora – Maciej Sawa

Departament Organizacyjno-Finansowy

 • Zastępca dyrektora – Jakub Kubacki

Departament Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego

 • Dyrektor – Dawid Rapkiewicz
 • Zastępca dyrektora – Zdzisław Osada
 • Zastępca dyrektora – Dariusz Kowalski

Departament Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego

 • Dyrektor – Olga Borkowska
 • Zastępca dyrektora – Aleksander Daszewski
 • Zastępca dyrektora – Eliza Gużewska

Departament Postępowań Sankcyjnych

 • Dyrektor – Sebastian Warchałowski
 • Zastępca dyrektora – Krzysztof Bobkiewicz
 • Zastępca dyrektora – Ludmiła Lipiec-Warzecha

Departament Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

 • Dyrektor – Anna Gadomska
 • Zastępca dyrektora – Sylwia Nowaczyk

Biuro do spraw Pełnomocników Terenowych

 • Dyrektor – Przemysław Woźniecki

Biuro Prezydialne

 • Dyrektor – Katarzyna Kamińska
 • Zastępca dyrektora – Tomasz Karaś