Mapa serwisu

Sprawy bieżące
Warto przecztać
Aktualności z rynku
   - Ubezpieczenia gospodarcze
   - Zabezpieczenie emerytalne
   - Bankowość i rynek kapitałowy
Vademecum klineta
   - Znajdź odpowiedź na pytanie
      - Pytania i odpowiedzi dotyczące rynku ubezpieczeniowo - emerytalnego
      - OLD_Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące rynku bankowo - kapitałowego
      - Pytania i odpowiedzi dotyczące rynku bankowo - kapitałowego
      - Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące rynku bankowo - kapitałowego
      - Najczęściej zdawane pytania dotyczące sporów z podmiotami rynku finansowego ogólne
   - ABC Ubezpieczeń
   - Dane adresowe podmiotów rynku finansowego
   - Encyklopedia ubezpieczeń
   - Encyklopedia zabezpieczenia emerytalnego
Ważne informacje
Porady sezonowe
Wzory pism
O urzędzie
   - Statut
   - Sylwetka Rzecznika Finansowego
   - Zakres zadań Wydziałów Biura Rzecznika Finansowego
   - Rzecznik Ubezpieczonych - Urząd funkcjonujący w latach 1995-2015 - Archiwum
Serwis prawny
   - Nowości
   - Akty prawne
      - Akty prawne z zakresu ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego
      - Akty prawne z zakresu bankowości i rynku kapitałowego
   - Orzecznictwo
      - Art. 361 k.c. - szkoda, związek przyczynowy
      - Art. 362 k.c. - przyczynienie się
      - Art. 363 k.c. - naprawienie szkody
      - Zabezpieczenie emerytalne
      - Art. 434 k.c. - posiadacz budowli
      - Art. 435 k.c. - prowadzący przedsiębiorstwo
      - Art. 436 k.c. - posiadacz pojazdu
      - Art. 441 k.c. - odpowiedzialność solidarna
      - Art. 444 k.c. - szkoda na osobie
      - Art. 445 k.c. - zadośćuczynienie
      - Art. 446 k.c. - śmierć poszkodowanego
      - Art. 447 k.c. - kapitalizacja renty
      - Art. 481 k.c. - odsetki
      - Art. 805 k.c. - pojęcie umowy ubezpieczenia
      - Art. 806 k.c. - wady umowy ubezpieczenia
      - Art. 807 k.c. - niezgodność umowy z przepisami prawa
      - Art. 808 k.c. - ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej
      - Art. 809 k.c. - dokument ubezpieczenia
      - Art. 810 k.c. - milczące zawarcie umowy ubezpieczenia
      - Art. 811 k.c.- oferta ubezpieczenia
      - Art. 812 k.c. - ogólne warunki ubezpieczenia
      - Art. 813 k.c. - składka
      - Art. 814 k.c. - początek ochrony, składka
      - Art. 815 k.c. - obowiązki przy zawieraniu umowy
      - Art. 816 k.c. - zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku
      - Art. 817 k.c. - termin wypłaty odszkodowania
      - Art. 818 k.c. - zawiadomienie o wypadku
      - Art. 819 k.c. - przedawnienie
      - Art. 821 k.c. - pojęcie ubezpieczenia majątkowego
      - Art. 822 k.c. - pojęcie ubezpieczenia OC
      - Art. 823 k.c. - zmiana właściciela
      - Art. 824 k.c. - suma ubezpieczenia
      - Art. 824 1 k.c. - zakaz wzbogacenia na ubezpieczeniu
      - Art. 826 k.c. - obowiązek zmniejszenia szkody
      - Art. 827 k.c. - szkoda umyślna
      - Art. 828 k.c. - regres do sprawcy szkody
      - Art. 829 k.c. - pojęcie ubezpieczenia osobowego
      - Art. 830 k.c. - wypowiedzenie ubezpieczenia osobowego
      - Art. 831 k.c. - uposażony
      - Art. 832 k.c. - uposażony
      - Art. 833 k.c. - samobójstwo
      - Art. 834 k.c. - podanie nieprawdziwych informacji
      - Art. 3581 k.c. - waloryzacja świadczeń
      - Art. 385 k.c. - sprzeczność z umową, wykładnia
      - Art. 3851 k.c. - niedozwolone klauzule umowne
      - Art. 416 k.c. - wina organu
      - Art. 431 k.c. - szkody ze zwierzętami
      - Art. 6 k.c. - ciężar dowodu
      - Art. 442 k.c. - przedawnienie roszczeń
      - Inne
      - Art. 384 k.c. - doręczenie ogólnych warunków ubezpieczenia
      - Art. 424 k.c. - stan wyższej konieczności
      - Art. 448 k.c. - naruszenie dobra osobistego
      - Art. 415 k.c. - obowiązek naprawienia szkody
      - Art. 46 k.k. - środki karne a ubezpieczenie OC
      - Art. 3571 k.c. - nadzwyczajna zmiana stosunków
   - Wnioski skierowane przez Rzecznika Finansowego do SN
   - Prace legislacyjne
Skargi
   - Dyżury telefoniczne
   - Zasady przyjmowania wniosków
   - Porady
Istotny poglad
   - Istotny poglad - Przyklady
   - Istotny poglad – Wzory pism
Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
   - Podstawowe cele fundacji
   - Kierunki działań Fundacji
   - Sprawozdania Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej
   - Publikacje Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej
   - Firmy i Instytucje wspierające działalność statutową Fundacji
Kontakt
   - Biuro Prasowe
   - Rozliczenia finansowe z podmiotami rynku finansowego
   - Rejestracja podmiotów
   - Komunikaty
   - Wnioski do pobrania
   - Financial settlements with financial market entities
   - Registration of an entity
   - Messages
   - Applications for download
   - e-Faktura
Mapa serwisu
Doradczy Komitet Naukowy
   - Skład Doradczego Komitetu Naukowego
   - Konsultacje publiczne
   - Raport Otwarcia
   - Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta
Z prac Biura
Ważne linki
Inicjatywy Edukacyjne
   - Konkurs Rzecznika na najlepsze prace
   - Działalność edukacyjna
   - Współpraca międzynarodowa
   - Studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń, prawa i finansów
   - Scenariusze zajęć
Publikacje
   - Rozprawy Ubezpieczeniowe ISSN 1896-3641
   - Sprawozdania
   - Monitor ubezpieczeniowy
   - Artykuły pracowników i współpracowników
   - Raporty i opracowania
English version
Współpraca z rzecznikami konsumentów
Ułatwienia dostępu
Strony
   - Wzory pism dla klientów rynku ubezpieczeniowo - emerytalnego
   - Wzory pism dla klientów rynku bankowo - kapitałowego
   - Wzory pism w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązania sporu
Pytania i odpowiedzi
Nota prawna
Koronawirus
   - Działania
   - FAQ Bankowo-kapitałowe
   - FAQ Ubezpieczenia
Twoje finanse koronawirus
   - Ministerstwo finansów
   - Narodowy Bank Polski
   - Porady Koronawirus
   - Poradniki Ministerstwo Finansów
Fundusz Edukacji Finansowej
   - Rada Edukacji Finansowej
Konkursy i Patronaty

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT