Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta

 

Raport [PDF]

 

Prezentowany Raport  powstał w ramach prac prowadzonych przez Doradczy Komitet Naukowy działający przy Rzeczniku Finansowym. Jego celem było dokonanie analizy i systematyki nieprawidłowości występujących na polskim rynku finansowym, które negatywnie wpływają na prawa i interesy konsumentów oraz na reputację tego rynku. Co najważniejsze autorzy skupiają się nie tylko na opisie zjawisk, ale też formułują propozycje przeciwdziałania takim zjawiskom.

Zachęcamy do lektury.

Warszawa, 24 wrzesień 2019 r. 

 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT